فروشگاه آنلاین خرید کارتن | جعبه | کارتن اماده اسباب کشی | کارتن پستی | کارتن سازی | قیمت کارتن
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست ابعاد محصولات

لیست ابعاد محصولات فروشگاه آنلاین کارتن سبز (۱)

برای راحتی شما عزیزان و همراهان گرامی لیست ابعاد محصولات فروشگاه آنلاین کارتن سبز رو در دو قسمت مدل های B01 (کارتن های مادر) و مدل های دایکاتی (جعبه های مدل دار) بر اساس طول ، عرض و ارتفاع بر حسب سانتی متر (Cm) از کوچک به بزرگ در زیر لیست کردیم ، برای دیدن محصولات مورد نظر فقط کافیه روی نام محصول کلیک کنید تا وارد صفحه اصلی محصول مورد نظر بشید.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰۲۶۳۴۲۰۵۱۶۳

۰۲۶۳۴۲۰۵۱۶۴

۰۲۶۳۴۲۰۵۱۶۵

لیست ابعاد محصولات فروشگاه آنلاین کارتن سبز (۳)

لیست ابعاد محصولات – مدل های B01 (کارتن های مادر)


نام محصولکد محصولتعداد لایهکیفیتطول(cm)عرض(cm)ارتفاع(cm)
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۹CS-B01-503درجه یک۱۴/۶۹/۶۱۰/۶
کارتن پستی قدیم سایز نیمCS-B01-043درجه یک۱۵۱۰۸
کارتن پستی جدید سایز یک ویژه CS-B01-213درجه یک۱۵۱۰۱۰
کارتن پستی جدید سایز یک استانداردCS-B01-21-ECO3L3استاندارد۱۵۱۰۱۰
کارتن پستی قدیم سایز یکCS-B01-053درجه یک۲۰۱۴۱۰
کارتن پستی جدید سایز دو ویژهCS-B01-223درجه یک۲۰۱۵۱۰
کارتن پستی جدید سایز دو استانداردCS-B01-22-ECO3L3استاندارد۲۰۱۵۱۰
کارتن پستی جدید سایز سه ویژهCS-B01-233درجه یک۲۰۲۰۱۵
کارتن پستی جدید سایز سه استانداردCS-B01-23-ECO3L3استاندارد۲۰۲۰۱۵
کارتن آماده بسته بندی کد ۶CS-B01-013درجه یک۲۶/۲۹/۲۱۳/۲
کارتن آماده بسته بندی کد ۱CS-B01-183درجه یک۲۷۲۰/۵۱۰/۵
کارتن پستی قدیم سایز دوCS-B01-063درجه یک۲۷۲۰/۵۱۶/۵
کارتن آماده بسته بندی کد ۸CS-B01-303درجه یک۲۷۲۰/۵۲۹
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۵CS-B01-463درجه یک۲۷۲۷۳۲
کارتن آماده بسته بندی کد ۲۴CS-B01-553درجه یک۲۸۱۲۳۰
کارتن پستی جدید سایز چهار ویژهCS-B01-243درجه یک۳۰۲۰۲۰
کارتن پستی جدید سایز چهار استانداردCS-B01-24-ECO3L3استاندارد۳۰۲۰۲۰
کارتن آماده بسته بندی کد ۲۲CS-B01-533درجه یک۳۰۲۰۲۵
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۶CS-B01-473درجه یک۳۰۲۶/۴۱۹/۷
کارتن پستی قدیم سایز سهCS-B01-073درجه یک۳۰/۵۲۰/۵۱۹
کارتن آماده بسته بندی کد ۲۳CS-B01-54-W3درجه یک۳۱/۵۲۶/۵۱۵
کارتن آماده بسته بندی کد ۲۰CS-B01-51-W3درجه یک۳۱/۵۲۶/۵۱۹
کارتن آماده بسته بندی کد ۲۶CS-B01-573درجه یک۳۲۳۲۳۲
کارتن پستی جدید سایز پنج ویژهCS-B01-253درجه یک۳۵۲۵۲۰
کارتن پستی جدید سایز پنج استانداردCS-B01-25-ECO5L5استاندارد۳۵۲۵۲۰
کارتن پستی جدید سایز پنج استاندارد۳استاندارد۳۵۲۵۲۰
کارتن آماده بسته بندی کد ۲۱CS-B01-525درجه یک۳۵۳۵۳۵
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۸CS-B01-493درجه یک۳۷۲۷۳۲
کارتن پستی قدیم سایز چهارCS-B01-083درجه یک۴۰۲۵۲۰
کارتن آماده بسته بندی کد ۹CS-B01-333درجه یک۴۰۲۶۲۷
کارتن پستی جدید سایز هفت ویژهCS-B01-275درجه یک۴۰۳۰۲۵
کارتن پستی سایز هفت استانداردCS-B01-27-ECO5L5استاندارد۴۰۳۰۲۵
کارتن پستی جدید سایز هفت استاندارد۳استاندارد۴۰۳۰۲۵
کارتن پستی جدید سایز شش ویژهCS-B01-265درجه یک۴۵۲۵۲۰
کارتن پستی جدید سایز شش استانداردCS-B01-26-ECO5L5استاندارد۴۵۲۵۲۰
کارتن پستی جدید سایز شش استاندارد۳استاندارد۴۵۲۵۲۰
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۲CS-B01-435درجه یک۴۵۲۵۳۰
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۴CS-B01-455درجه یک۴۵۲۵۳۵
کارتن پستی جدید سایز هشت ویژهCS-B01-285درجه یک۴۵۴۰۳۰
کارتن پستی جدید سایز هشت استانداردCS-B01-28-ECO5L5استاندارد۴۵۴۰۳۰
کارتن پستی جدید سایز هشت استاندارداستاندارد۴۵۴۰۳۰
کارتن پستی قدیم سایز پنجCS-B01-095درجه یک۵۰۲۵۲۵
کارتن اسباب کشی کوچکCS-B01-315درجه یک۵۰۳۰۳۰
کارتن اسباب کشی کوچک استانداردCS-B01-31-ECO5L5استاندارد۵۰۳۰۳۰
کارتن آماده بسته بندی کد ۳CS-B01-165درجه یک۵۰۵۰۵۰
کارتن آماده بسته بندی کد ۲۵CS-B01-565درجه یک۵۰۵۰۶۰
کارتن اسباب کشی ایستادهCS-B01-375درجه یک۵۰۵۰۷۰
کارتن پستی جدید سایز نه ویژهCS-B01-295درجه یک۵۵۴۵۳۵
کارتن پستی جدید سایز نه استانداردCS-B01-29-ECO5L5استاندارد۵۵۴۵۳۵
کارتن پستی جدید سایز نه استاندارداستاندارد۵۵۴۵۳۵
کارتن اسباب کشی متوسطCS-B01-325درجه یک۶۰۴۰۴۰
کارتن پستی قدیم سایز ششCS-B01-115درجه یک۶۰۳۵۳۲
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۰CS-B01-415درجه یک۶۰۳۵۳۷
کارتن پستی قدیم سایز هفتCS-B01-135درجه یک۶۰۴۰۳۶
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۷CS-B01-483درجه یک۶۰۴۰۴۰
کارتن تخم مرغ دوقلوCS-B01-355درجه یک۶۳/۵۳۲/۵۳۶
کارتن بایگانی زونکن بزرگCS-B01-125درجه یک۶۵۴۰۳۲
کارتن پستی قدیم سایز هشتCS-B01-145درجه یک۷۰۴۰۳۷
کارتن آماده بسته بندی کد ۱۳CS-B01-445درجه یک۷۰۴۰۴۰
کارتن اسباب کشی بزرگCS-B01-175درجه یک۷۰۵۰۵۰


لیست ابعاد محصولات فروشگاه آنلاین کارتن سبز (۲)

لیست ابعاد محصولات – مدل های دایکاتی (جعبه های مدل دار)


نام و کد محصولکیفیتطول(cm)عرض(cm)ارتفاع(cm)
CS-B11-05درجه یک۴/۵۴/۵۱۸
CS-B11-01درجه یک۶/۵۶/۵۱۵
CS-B11-03درجه یک۷/۵۷/۵۹
CS-B15-23درجه یک۸۶٫۵۱۰٫۵
CS-B15-24درجه یک۸۶٫۵۱۹
CS-B11-02درجه یک۸/۵۸/۵۱۶
CS-B11-08درجه یک۸/۵۸/۵۶۸
CS-B11-11درجه یک۸/۵۸/۵۸/۸
CS-B15-25درجه یک۹۴٫۵۱۲
CS-B11-06درجه یک۹۹۱۹
CS-B15-05درجه یک۹/۵۹/۵۷/۵
CS-B11-04درجه یک۱۰۱۰۸/۵
CS-B11-12درجه یک۱۰۱۰۴
CS-B11-09درجه یک۱۰/۳۴/۱۱۳/۹
CS-D27-01درجه یک۱۰/۴۹/۳۶/۲
CS-B15-10درجه یک۱۱۱۱۱۶/۵
CS-D27-10درجه یک۱۰۱۱٫۲۷/۷
CS-B11-10درجه یک۱۱/۳۱۱/۳۱۲
CS-B11-14درجه یک۱۳۴۲۵
CS-D21-01درجه یک۱۴/۳۸۷
CS-D70-01درجه یک۱۴/۳۱۴۱۱
CS-D27-38درجه یک۱۴٫۵۷٫۵۸
CS-B15-01درجه یک۱۴/۷۱۴۱۶/۲
CS-B15-08درجه یک۱۴/۸۵/۱۲۲
CS-B11-13درجه یک۱۴٫۸۷۴۳٫۸
CS-D27-27درجه یک۱۵/۴۱۰/۴۵/۴
CS-D27-20درجه یک۱۵/۹۱۵۵/۴
CS-D27-30درجه یک۱۶/۱۴/۳۳/۷
CS-B15-02درجه یک۱۶/۵۱۶/۵۳۲/۵
CS-B17-01درجه یک۱۷/۳۱۶/۳۲۳/۵
CS-D27-02درجه یک۱۸۱۲۶/۷
CS-B17-06درجه یک۱۸/۵۱۸/۵۶۰
CS-B15-19درجه یک۱۹۱۲۸
CS-D27-31درجه یک۱۹/۵۴/۲۲/۹
CS-B15-20درجه یک۲۰۱۲۲۸
CS-B15-07درجه یک۲۰/۵۱۰/۵۲۶
CS-G13-01درجه یک۲۲/۳۱۳/۱۸/۹
CS-B17-09درجه یک۲۴/۵۲۴/۵۴۵/۵
CS-D27-03درجه یک۲۴/۵۱۶۷/۸
CS-B15-21درجه یک۲۵۱۵۳۳
CS-B15-16درجه یک۲۵۱۹۸/۹
CS-D27-16درجه یک۲۵۲۵۱۲
CS-B15-22درجه یک۲۵۲۵۳۴
CS-B15-04درجه یک۲۵/۵۱۵/۸۹/۴
CS-D26-01درجه یک۲۵/۵۱۹/۶۲۳/۳
CS-B17-12درجه یک۲۶۱۹۲۶
CS-D27-05درجه یک۲۶/۵۱۷/۸۸/۶
CS-D27-25درجه یک۲۶/۹۲۲/۴۶/۸
CS-D27-22درجه یک۲۷۱۰۵
CS-B15-14درجه یک۲۷/۵۲۴/۵۳۷/۵
CS-B15-15درجه یک۲۷/۹۲۵/۸۲۱/۲
CS-D22-03درجه یک۲۷/۹۲۲/۳۱۰
CS-B15-18درجه یک۲۸/۱۲۶۱۹/۹
CS-B17-10درجه یک۲۸/۱۱۳/۵۲۷/۵
CS-D27-19درجه یک۲۸/۲۲۵/۷۱۰/۵
CS-B10-02درجه یک۲۸/۵۴/۵۲۸/۹
CS-D27-06درجه یک۲۸/۵۲۳/۱۸/۷
CS-B17-04درجه یک۲۹/۳۲۰/۸۵۳/۳
CS-D00-01درجه یک۲۹/۵۲۲/۸۲/۵
CS-D00-02درجه یک۲۹/۵۲۲/۸۵
CS-D00-03درجه یک۲۹/۵۲۲/۸۷
CS-D27-24درجه یک۳۰/۳۲۵/۷۴/۶
CS-B16+-01درجه یک۳۰/۵۱۰/۳۱۸
CS-C06+-01درجه یک۳۰/۵۲۲/۲۲۴/۴
CS-D27-35درجه یک۳۰/۵۲۵٫۶۱۰٫۵
CS-D27-15درجه یک۳۱۲۰/۹۱۸/۸
CS-B17-11درجه یک۳۱/۳۹/۳۲۲/۴
CS-B10-01درجه یک۳۱/۵۴/۵۵۱/۹
CS-D01⁺ -۱+LOCKدرجه یک۳۱/۸۲۳۳/۷
CS-B17-08درجه یک۳۲/۵۳۲/۵۵۵/۵
CS-D00-04درجه یک۳۲/۵۲۲/۸۲/۵
CS-D22-07درجه یک۳۲/۸۱۰/۳۱۰/۱۵
CS-G11-01درجه یک۳۳۲۲۲۵/۵
CS-D22-05درجه یک۳۳/۴۳۲/۴۵/۲
CS-D22-02درجه یک۳۴/۷۵۲۵۷/۵
CS-B15-13درجه یک۳۵۱۱/۵۱۱
CS-D27-34درجه یک۳۵۲۵۱۰
CS-D27-11درجه یک۳۵۳۰/۲۱۲/۵
CS-D27-14درجه یک۳۵۲۵/۱۱۴
CS-D01-04درجه یک۳۵/۵۲۵/۵۴
CS-D27-26درجه یک۳۶۳۶/۱۶
CS-D27-37درجه یک۳۶٫۵۱۸٫۵۸٫۵
CS-B15-03درجه یک۳۶/۸۱۶/۵۱۱/۸
CS-D27-21درجه یک۳۹۲۳/۶۱۰
CS-D27-04درجه یک۳۹/۵۱۳/۱۱۱/۷
CS-D27-28درجه یک۴۰۱۲/۴۳/۲
CS-B17-07درجه یک۴۰۲۵۲۰
CS-D27-39درجه یک۴۰۲۷٫۵۱۲
CS-D27-07درجه یک۴۰۳۰/۳۸
CS-D27-32درجه یک۴۰/۱۲۰/۶۶/۵
CS-B15-17درجه یک۴۰/۱۲۷/۶۱۸/۴
CS-B15-06درجه یک۴۰/۵۲۳/۵۲۰/۷
CS-G73-01درجه یک۴۱۳۲۱۵/۲
CS-B00-D22-01درجه یک۴۱/۵۳۳/۵۳۰/۵
CS-D22-D22-01درجه یک۴۱/۸۳۳/۴۳۰/۴
CS-D22-06درجه یک۴۲۳۴/۳۵
CS-D27-23درجه یک۴۲/۲۲۶/۸۱۰/۶
CS-D22-01درجه یک۴۳/۳۳۴/۳۵
CS-D01-06درجه یک۴۳/۶۲۶٫۵۲
CS-B17-02درجه یک۴۳/۷۲۵/۵۳۰/۶
CS-B17-03درجه یک۴۵/۱۱۰/۱۳۰/۱
CS-D71-01درجه یک۴۵/۳۱۴/۳۱۱
CS-D01 -5درجه یک۴۵/۵۳۵/۵۴
CS-D27-33درجه یک۵۰۲۹۴/۵
CS-B15-11درجه یک۵۱۷۳۱/۲
CS-D27-29درجه یک۵۱/۲۱۱/۳۶/۲
CS-D27-18درجه یک۵۲/۴۵۰/۷۱۰/۵
CS-D27-40درجه یک۵۲٫۵۴۱٫۵۵٫۵
CS-D27-36درجه یک۵۳۳۸۱۱٫۵
CS-B15-09درجه یک۵۳/۶۷/۲۳۵/۷
CS-D27-08درجه یک۵۵۴۰/۵۱۰
CS-D27-09درجه یک۵۵۴۰/۵۸
CS-B11-07درجه یک۵۹/۴۴/۴۳۵/۶
CS-B15-12درجه یک۶۰/۵۱۵/۵۶۰/۵
CS-B17-05درجه یک۶۰/۷۲۷/۷۲۸/۱
CS-D27-12درجه یک۶۱/۵۱۴/۵۵/۵
CS-D22-04درجه یک۶۳/۴۳۲/۴۵/۲
CS-D22-D22-03درجه یک۶۶۳۵۳۲
CS-D22-08درجه یک۶۹۳۶۷
CS-D27-17درجه یک۷۰/۱۴۸۱۴/۷
CS-D27-13درجه یک۷۱۲۹۸
CS-D01-03درجه یک۷۲۱۷۱/۹
CS-D01-02درجه یک۷۵/۱۲۰۱/۵
CS-D01-07درجه یک۷۵۱٫۳۷۵
CS-D71-02درجه یک۹۰/۵۲۵۱۷

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۰۲۶۳۴۲۰۵۱۶۳

۰۲۶۳۴۲۰۵۱۶۴

۰۲۶۳۴۲۰۵۱۶۵